ViaţaDupăColectare.ro > Resurse > Informează-te despre colectare

Informează-te despre colectare

Ce este colectarea selectivă?

Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, alături de separarea şi procesarea unora dintre componentele deşeurilor, în vederea transformării lor în produse utile. Aproape toate materialele care intră în compoziţia deşeurilor: hârtia, sticla, ambalajele din plastic, cutiile metalice pot face obiectul unui proces de reciclare.

Colectarea selectivă a deşeurilor este soluţia la îndemâna tuturor şi presupune depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării. Conform HG 621/ 2006 (completată şi modificată prin 1872/2006 ) instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile, persoanele fizice sunt obligate să colecteze selectiv deşeurile de ambalaje în containere diferite, inscripţionate în mod corespunzător şi amplasate în locuri speciale accesibile cetăţenilor.

Tipuri de colectare selectivă:

 • Din uşă în uşă.
 • Prin aport voluntar.
 • a) Colectarea din uşă în uşă

  În funcţie de tipul de deşeuri de ambalaje, se poate obţine o eficienţă a colectării de la 50 la 80 %, în cazul în care campania de comunicare cu populaţia este eficientă, iar aceasta se implică.

  Deşeurile reciclabile pot fi colectate:

  • fie separat pe tip de deşeu – sticlă, hârtie, carton, plastic, etc
  • fie toate tipurile de deşeuri în ansamblu

  Colectarea în amestec are totuşi dezavantaje, în sensul că trebuie prevazută sortarea în “aval” (după colectare)  pe tip de deşeu.
  Această modalitate de colectare nu permite colectarea sticlei în amestec, deoarece sticla spartă poate contamina celelalte deşeuri

  b) Colectarea prin aport voluntar

  Eficienţa colectării selective este cuprinsă între 10 şi 60 % din cantitatea totală de deşeuri de ambalaje în funcţie de:

  • Natura deşeului (eficienţa este mai slabă în cazul metalelor)
  • Densitatea echipamentelor de colectare voluntară
  • Amplasarea containerelor (zone cu acces liber, la periferia căilor de comunicatie, etc.)
  • Comunicarea cu populaţia este obligatorie, aceştia trebuind să cunoască centrele de colectare voluntară care există şi tipurile de deşeuri care sunt acceptate.
  • Putem ajunge la o eficienţă mai mare a colectării dacă densitatea containerelor de colectare este de 1 container/500 locuitori în zonele urbane şi 1 container/200 locuitori în zonele cu habitat dispersat.

  Prin colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje putem recupera urmatoarele tipuri de deşeuri:

  • Sticlă
  • Ziare, reviste
  • Ambalaje menajere

  Care sunt normele UE?

  Ca ţară membră UE, România are un cadru legal ce transpune în plan naţional legislaţia europeană din domeniul managementului deşeurilor de ambalaje. El oferă tuturor actorilor responsabili premisele esenţiale pentru îndeplinirea eficientă, sustenabilă şi fără costuri excesive a obiectivelor de reciclare şi de valorificare. Pentru a-şi respecta angajamentele faţă de UE, conform HG 621/2005 modificată şi completată prin HG 1872/2006, România trebuie să îndeplinească obiective anuale de reciclare şi de valorificare aflate într-o creştere graduală până în 2013.

  HG 621/2005 modificată şi completată prin HG 1872/2006 transpune în legislaţia naţională Directiva 94/62/CE, modificată şi completată prin Directiva 2004/12/CE cu privire la ambalaje şi deşeuri de ambalaje. Potrivit normelor în vigoare, operatorii economici obligaţi legal să atingă ţinte de valorificare şi reciclare a propriilor ambalaje sunt cei care:

  1. introduc pe piaţă produse ambalate
  2. ambalează produse ambalate
  3. introduc pe piaţă ambalaje de desfacere

  Îndeplinirea ţintelor nationale de valorificare şi reciclare este strict condiţionată de implementarea colectării selective a deşeurilor. Aceasta face parte din angajamentele Romaniei faţă de UE. Colectarea selectivă, ca opţiune strategică, este inclusă în planul de implementare al Directivei UE referitoare la ambalaje şi deseuri de ambalaje prezentat si agreat de Comisia Europeana în timpul negocierilor de aderare a României.

   
  un proiect MaiMultVerde